Xem Cận Cảnh Máy Xúc Khổng Lồ, Xe Tải Làm Việc – Công Nghệ Máy Móc Hạng Nặng Hiện Đại (part2)

2 Comments

  1. bino ha

    Cái xe này chắc khoẻ lắm.😀😀

  2. Dũng Nguyễn Trọng

    Cái xe đầu tiên vừa chạy vừa xoay… Chất quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *