Xác định độ chặt hiện trường bằng phương pháp dao vòng (22TCN 02-71)

One Comment

  1. Hiếu BG Quang

    bác làm mẫu thôi à sao nèn cát mềm vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *