WORKSHOP | DỆT TRANH KHUNG CỬI

WORKSHOP | DỆT TRANH KHUNG CỬI𝐓𝐡ươ𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐦ẹ 𝐝ệ𝐭 𝐧𝐢ề𝐦 𝐭𝐢𝐧, 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 ă𝐧 𝐡ọ𝐜 𝐜𝐡𝐨 𝐦ì𝐧𝐡 ướ𝐜 𝐚𝐨; 𝐧ỗ𝐢 𝐥𝐨 𝐦ẹ 𝐜ộ𝐧𝐠 𝐭𝐡ê𝐦 𝐯à𝐨, 𝐭𝐮ổ𝐢 𝐱𝐮â𝐧 𝐭ươ𝐢 đẹ𝐩 𝐦ẹ 𝐭𝐫ừ 𝐛ớ𝐭 𝐫𝐚.
✨✨✨ 20/10 vừa rồi các vị khách của Art Era đã có một ngày lễ vô cùng ý nghĩa đó nha ✨✨✨
___________________________________
– 𝔸ℝ𝕋 𝔼ℝ𝔸 𝕊𝔸𝕃𝕆ℕ 𝕊𝕋𝕌𝔻𝕀𝕆 –
#🕗 Opening Hours: 09 AM ~ 10 PM
#🏠 Add: 382/37 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
#📱Hotline: 093 831 06 89
ᑕO-ᗯOᖇKIᑎG ᔕᑭᗩᑕE | ᗷEᗩᑌTY | ᑕOᖴᖴEE | ᔕᕼOᑭᑭIᑎG

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chicagorussianriders.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *