[Tứ kết phân nhánh – Trận 6] Manchester City eSports vs. SandBox [EACC Winter 2019]

3 Comments

  1. Tan hiep Water VH

    giọng Phước Nhân giống y chang blv Xuân Tùng nhỉ

  2. Dark Vader

    Sao mình mua MCtominay mà mãi chưa nhận được nhỉ

  3. Hữu Phát Nguyễn Trần

    Xem đầu =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *