Truyện Gay: Trái tim biển

6 Comments

 1. joeandduc

  😓😢😢😢😢

 2. Lâm Nguyễn Văn

  Cậu chuyện của anh kể cũng buồn…. 😞 😞 😞

 3. thiên huy Cao

  Hay và đau.cảm ơn bạn cảm ơn tác giả cảm ơn giọng đọc.

 4. Tai Chu

  Hay qua cam dong

 5. Phu Le

  Cho mình xin tên bài hát cuối clip với!

 6. Lê Hoàng Thiên Nguyễn

  Kg biết nghe lần thứ mấy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *