Trung Tâm Lào Cai, Cao tốc Nội Bài Lào Cai, Tháng 6.2019

One Comment

  1. Dien Nguyen

    Ko thấy 1 bóng xe chạy. đúng là ngoài bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *