Trích đoạn CL : BÊN CẦU DỆT LỤA( TG : Thế Châu ) – NSUT Lam Tuyền ft NSUT Trọng Vương