Transitions và Animation trong Power Point 2010 (Phần đầu)

3 Comments

  1. Video

    A ơi cho e hỏi, cách để tắt các hiệu ứng mình đã tạo ra khi mình không cần nữa á a.

  2. Tuệ Nông

    rất chi tiết,dễ hiểu và hữu ích,…thanks ad

  3. Chu Di Khán

    Bạn ơi cho mình hỏi, có phần mềm hay link nào để chúng ta tải thêm transition cho powerpoint không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *