Du Lịch✅

Tour Bạo Lực Đà Lạt – Winner Sonic Wave – HongKong TeamClip mang mục đích cá nhân – lưu giữ kỉ niệm – tính chất vui vẻ.

Phụ kiện: GoPro Hero 4, Canon EOS 6D,…

Winner PXL x3 – Sonic PXL – Wave 110i x2

Contact FB: facebook.com/nbhoanganh

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chicagorussianriders.com/category/du-lich/

41 Comments

 1. Bin Vlogs October 12, 2019
 2. really nigga October 12, 2019
 3. Phiên Nguyễn văn October 12, 2019
 4. Tài Phan October 12, 2019
 5. VINH Lưu Quang October 12, 2019
 6. Ngoc giang Truong October 12, 2019
 7. Tail Fairy October 12, 2019
 8. Nguyễn Thành Sang October 12, 2019
 9. Son Tuan October 12, 2019
 10. Walker Khan October 12, 2019
 11. Tú Đinh October 12, 2019
 12. Hung nguyen October 12, 2019
 13. Kevin Flynn October 12, 2019
 14. Nhựt Nguyễn Minh October 12, 2019
 15. ĐTĐ Handsome October 12, 2019
 16. công tử miền tây October 12, 2019
 17. Hiếu Nguyễn October 12, 2019
 18. Phong Devil Sumi October 12, 2019
 19. Loc Tran October 12, 2019
 20. tai nguyen October 12, 2019
 21. TMGaming October 12, 2019
 22. Khoa Cao October 12, 2019
 23. Tiến Chù Nè October 12, 2019
 24. Trí Trần MSC October 12, 2019
 25. Ác Nhok October 12, 2019
 26. Lee Hester October 12, 2019
 27. Đào Quân October 12, 2019
 28. Zen October 12, 2019
 29. Duy Nguyen October 12, 2019
 30. Cường Nguyễn October 12, 2019
 31. Do Pham October 12, 2019
 32. Ngan Nguyen October 12, 2019
 33. Bennie Music October 12, 2019
 34. Huy Nguyen October 12, 2019
 35. Trí Dương Photo KOREA October 12, 2019
 36. ? ? October 12, 2019
 37. chung hoang October 12, 2019
 38. Thinh Phu October 12, 2019
 39. Đường Tăng October 12, 2019
 40. Thanh Tiến October 12, 2019
 41. Quốc Nguyễn October 12, 2019

Leave a Reply