TOTAL WAR THREE KINGDOMS #6 ĐẠI CHIẾN SÔNG HOÀNG HÀ, CHIẾN SỰ TO NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ !!!

7 Comments

 1. Alex Ferguson

  Anh chơi lại cam tào tháo mới đánh ngô quốc luôn… Một mình cân cả thế giới

 2. Dang Hung

  T6 đánh hết phía trên đi a còn lại dồn vào sĩ vương

 3. QuanLy_DuAn_CNTT

  lúc đánh mà hạn chế không gian nhìn thì nâng cao độ khó và hay hơn nhiều

 4. Chinh Nguyen

  Muốn cưới hết dàn tướng của phe khác thì cứ cưới về xong rùi ly dị chỉ mất 15 trung thành, rùi tiếp tục cưới nghe ông

 5. xuan loc chu

  Bạn đang dùng mode gì vậy?

 6. Mạnh Vũ Đức

  Mn đánh thong thả thì cứ để chư hầu tự đánh

 7. Deralam

  Menu cho vài ngày tới t4 Monster Hunter, t5 game xxx, t6 total war 😂😁😀😀😃🤣😄😙😘😍😎😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *