Tính thất tình zui HĐ chơi game cuộc chiến thây ma

4 Comments

 1. panda Himydu

  chơi màn này hay nhưng cũng khó chịu.nhất là đoạn ô tô với bọn zombie leo dây.ko có cách nào chặn đc chúng nó đành trơ mắt nhìn mình bị cướp plants

 2. Linh Nguyen

  😍 🎩 hay

 3. Dung Vu

  lúc thằng boss cúi xuống là bạn lên dùng băng làn chậm nó rồi dùng lửa đốt nó… nhanh chết lắm. nhưng cũng phải luôn giữ băng và lửa để chặn các quả bóng nó nhả ra.

 4. Thai Hoa

  ga ma dang video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *