Tịnh Thất Bồng Lai, vi phạm hay là bị báo chí thêu dệt?

Tịnh Thất Bồng Lai, vi phạm hay là bị báo chí thêu dệt?Tịnh Thất Bồng Lai, vi phạm hay là bị báo chí thêu dệt?
Đây là những suy nghĩ của con về vấn đề TTBL, mong mọi người xem góp ý thêm.
Thật sự bức xúc vì nhóm côn đồ đã vào hành hung người ở TTBL.

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chicagorussianriders.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *