Thương tâm cháu bé bị chó dại cắn bị phát bệnh dại sau ba tháng bệnh viện trả về cháu mất 9/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *