Thừa Thiên Huế phát triển điện mặt trời trên mái nhà