Thủ thuật để nhập dữ liệu trong Excel

6 Comments

 1. Nguyen Kieu

  https://www.youtube.com/watch?v=YKcOBmd_3ok&t=378s
  phần mềm excel free

 2. SEN DANG

  hay

 3. Nguyễn Hương

  có ai làm như vậy nhưng số thứ tự nó chỉ đánh được đến dòng trước của dòng trắng ko? những dòng phía dưới mặc dù có dữ liệu ở cột B nhưng vẫn ko nhảy số ?

 4. Chi lê thương mại

  hay

 5. Lệ Thủy

  Alt + tên xuống, hình như chỉ dùng được giá trị text, không dùng giá trị số bạn nhỉ.

 6. wedding Khoa & Quỳnh

  thanhks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *