#ThángVuLanHànhHương Chùa Thiền Tôn Phật Quang Bà Rịa Vũng Tàu

3 Comments

  1. Hoa T

    De tu thay gioi lam ,cam on troi phat ,nhin thay viet nam minh thanh binh ,

  2. Trọng Trần

    A Di Đà Phật vu Lan báo hiếu e k đi được nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật

  3. Kênh Tổng Hợp Letrung Lê

    good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *