Thảm hoạ chém 5 người 1/9. Tại đội 2, Bồng lai,Đan Phượng 😞. Sự việc xảy ra cách đây 15p,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *