Tả một nghệ sĩ hài mà em yêu thích – Tập làm văn 5

29 Comments

 1. Huong Pham

  hay qua

 2. nguyễn phúc

  Trấn Thành

 3. Phuc Hoang Anh

  Văn hay
  Nhưng….giọng đọc phải diễn lo hay lắm.

 4. Luyện Ngọc

  ⚽️😍

 5. Hiệp TVH

  Bài của hoài linh hay nhất

 6. Moon Otaku

  😠😠😠😠😠😠😠😠

 7. tuan tran

  Hay999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 8. thảo hoàng

  Hay 999999999999999999999999999999999999999999999999999999 subscribe

 9. Kiêt Từ

  văn hay mà đọc cứ ờ ờ

 10. Minh Nguyen Ie

  Nhưng quẹt từ từ thôi để người ta chép nữa chứ

 11. Hương Nguyễn Thị

  Bài văn vân dung rất hay và rất dài lắm kh ai mà viết hết được

 12. ride ghots

  rat la hay

 13. Thuý A.R.M.Y

  Văn hay lắm thầy ơi

 14. hoang tran

  ai thấy bài văn hay và cảm động điểm danh

 15. hoang tran

  hai 100000000000000000 like

 16. Kiều Đức Mạnh

  Đọc cứ ấp a ấp úng

 17. Trần Thị Thanh Nhan

  😚😚😚😚😚😚

 18. Trần Thị Thanh Nhan

  Hay nhat

 19. vũ sỹ thành moba

  Văn rất hay

 20. cao thanh

  Bài của Hoài Linh xúc động quá 😞😞😞😞

 21. Nga Kiều

  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠
  🎩
  😁
  👕👍Great!
  👖
  👩💬Cool💫
  👚👏💥
  👖
  👠👠

 22. Văn Thanh Hồ

  Văn hay

 23. Dung Tran

  Văn hay
  đó nhưng giọng
  Dọc thì ko diễn cảm ko hay

 24. tan tran

  Hãy quá 5000000 subrice

 25. Tinduc Bui

  Văn rất hay

 26. Tuyết Nguyễn thị

  văn hay đó

 27. Trung Đỗ

  hay quá 100 subscribe luôn

 28. vân nè

  sao cứ ờ ờ ờ ờ hoài vậy chú

 29. Hung Dinh

  au

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *