Sức khỏe của bạn: Phòng và điều trị bệnh suy thận

2 Comments

  1. Thuvan Nguyen

    N

  2. Phung phuong kim

    Rất ích lợi cho mọi người , cám ơn chương trình đã giúp người xem nâng cao hiễu biết về chăm sóc sức khỏe , phòng bịnh hơn chữa bịnh đặc biệt là 2 quả thận ! Cám ơn chương trình và Bác sĩ !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *