Sửa lỗi iPhone 5 bị phù pin, bung màn hình tại nhà

2 Comments

  1. Net Nguyen

    Còn con iPhone 5 cũ hay sữa cũng dc bán cho mjh đi bạn

  2. Ngô Cường

    Sao nt zalo ko cl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *