Sử dụng hàm IF và các hàm cơ bản trong EXCEL

4 Comments

 1. KT Nguyễn [Giải Pháp 5S]

  Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP: https://goo.gl/d77cEt

 2. Excel Tự Học

  Xem chi tiết công thức và hàm tại link https://www.tuhocexcel.net/2018/05/cach-su-dung-ham-if-trong-excel-co-ban.html

 3. Hung Nguyen

  Hay lắm ADD

 4. WebZ Framework

  ADD ơi làm thêm dạng nâng cao nữa đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *