Rối loạn thăng bằng kiềm toan – Khí Máu Động Mạch 2 (Bù trừ)

Rối loạn thăng bằng kiềm toan – Khí Máu Động Mạch 2 (Bù trừ)


Mình có nhận dạy kèm song ngữ online biology, chemistry….chương trình IMAT, BMAT.
Mảng y khoa tùy môn xem xét!
Ai có nhu cầu liên hệ mình trao đổi trực tiếp nhé!

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://chicagorussianriders.com/category/suc-khoe/

One Comment

  1. Thu Hà Trần

    Đoạn 3 nhiễm kiềm hô hấp á nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *