Review thời tiết Đà Lạt vào tháng 7

3 Comments

  1. Thái Hà

    Đi ra ngoài tắm cho ngầu

  2. Việt nam Vlog

    Chào bạn hiền nhà.ban nói về thời tiết đà lạt rất hay

  3. Thiên nhiên Bonsai

    Tháng mà ĐàLatj vẫn lạnh hả bn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *