Review quán 2CE – Tôm Hùm Đà Nẵng

15 Comments

 1. Kiều Hoàng

  Làm review Cách Cưa Gái đi billy

 2. Ted_ APU

  tôm hùm mà hút hít hả Billy

 3. Blue Boy - Craft Edition

  Tới quán tôm hùm Review ốc =))
  Quán này có tôm hùm nha mn , mk tới đây r

 4. Đông Huỳnh

  Tôm hùm hút được hả anh ¿

 5. chuong dinh

  billy bi ngu à quán ốc chứ không phải quán tôm hùm đồ ngu à

 6. Jess Tran

  Lên nào ae lên là lên là lên

 7. Lesyeuxde Nini

  để tạo động lực cho một dislike nè <3

 8. Pin Kay

  Đc tương lai đó

 9. Thành Nhan Lam

  Tôm hùng j đâu mà thấy toàn ốc vậy

 10. Minh Dang Ngoc

  Chủ đề của video là ăn TÔM HÙNG mà sao thấy toàn óc

 11. James

  để động lực anh billy cho cái dislike

 12. Kaylee Dinh

  Hay đó =)))

 13. dũng huỳnh

  Hay quá

 14. Nhã Nguyễn Thanh

  🤣🤣

 15. Trung Kiên Trình

  Ngưỡng mộ anh billy jackson quá <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *