Review Cầu Hoàng Văn Thụ

3 Comments

  1. 2dc _minh

    Phía bên thuỷ nguyên lên đc ko

  2. 2dc _minh

    Lên kj vậy ko sợ ng ta chửi h bâc

  3. Ngọc Bảo

    Hay đấy ông ơi .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *