Quốc ca Lào – Pheng Xạt Lào

3 Comments

  1. bùi thị kim dung

    0:22 :))))

  2. Patrick Mai

    Quốc ca Lào nghe dễ thương quá, giống nhạc hoạt hình của Disney 😀

  3. Dũng Đinh

    rất hay =))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *