[ Phim thuyết minh ] …Đội đặc nhiệm mỹ ..

One Comment

  1. Thanh Tâm TV

    thằng người mái bị lỗi trương trình .Lúc đầu phim bắn một thằng dùng tối tân .khúc cuối bắn mai bay dùng cây súng bắn chim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *