PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI – SOOBIN HOÀNG SƠN (DJ Dsmall REMIX)

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI – SOOBIN HOÀNG SƠN (DJ Dsmall REMIX)PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI – SOOBIN HOÀNG SƠN (DJ Dsmall REMIX)

Sáng tác: TIÊN COOKIE
Remix: DJ Dsmall

Sản phẩm âm nhạc và hình ảnh được sản xuất bởi 1989sProduction

#phiasaumotcogai #soobinhoangson #tiencookie #1989sProduction

More about TIEN COOKIE @
FACEBOOK:
INSTAGRAM:
YOUTUBE:

1989s PRODUCTION

Nguồn: https://chicagorussianriders.com/

Xem thêm bài viết: https://chicagorussianriders.com/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *