Pháp Thoại cảm động trong khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp "Bàn Tay Mẹ"

7 Comments

 1. Cao Hue

  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô quán thế âm bồ tát
  Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Con cầu nguyện cho sư cô Hương nhũ được nhiều sức khỏe

 2. Liên Nguyễn

  Nam Mô A Di Đà Phật

 3. Thach Nguyen

  Nam mo a di da phat

 4. Nguyệt Huỳnh

  ♥️

 5. Tịnh Sơn

  Nam Mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 6. Lang D

  ADIDAPHAT 🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃

 7. Vàng Anh Phạm

  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin Tri ân công đức sư cô!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *