Phạm Tiến Hưng – Hướng dẫn tải về và cài đặt phần mềm PHOTOSHOP CS5

2 Comments

  1. Nga Vu Thuy

    Cảm ơn Idol, hướng dẫn rất tỉ mỉ, đã cài xong ạ

  2. qưe zxc

    1 like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *