Phá nát núi ở Khánh Hòa để xây biệt thự mà nhà cầm quyền ‘không biết’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *