Nhận biết dấu hiệu ổ cứng sắp hư

2 Comments

  1. Bang Thao

    Ad máy mình mở lần đầu thì ko sao nhưng nghịch đc 4-5 phút thì đơ máy treo máy , reset xong mở lại thì màn hình ko lên , vậy có phải hdd đi rồi ko ạ

  2. HoLss

    Máy mình nó nhận chuột các tác dụng bt
    Nhưng khi chs games đầu thì bt lúc sau thì nó tụt fts lúc sau nó lại bt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *