Nhà báo Minh Hải ngã ngửa vì danh sách ĐT Việt Nam – 360 độ thể thao VTV