Ngâm Thơ Truyện Kiều, Trường Ca Thúy Kiều Vol 1

2 Comments

  1. ngocTao Nguyen

    Quan bác ơi ko có voil 2 ah

  2. Tutrong Duong

    Giá như cho âm thanh của đàn bé lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *