Kinh Doanh✅

Năm 2019 kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may gần 40 tỷ USDNăm 2019, mặc dù chịu tác động rất lớn của tình hình suy giảm kinh tế thế giới do biến động chính trị và xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ – Trung, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá, tăng trưởng khoảng 7,55% so với năm 2018, với kim ngạch xuất khẩu dự kiến là 39 tỷ USD. Hoa kỳ vẫn là thị trường lớn nhất với KNXK ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2018 và chiếm tỷ trọng 38,97% tổng KN xuất khẩu.
Được thành lập từ năm 1999, năm 2019 là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và những thành tựu, đóng góp của Hiệp hội dêt may vào sự phát triển của ngành, cũng như định hướng phát triển cho năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, giai đoạn của thế giới phẳng, hội nhập toàn cầu; của cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu xanh hóa, phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam.

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://chicagorussianriders.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply