Múa dân gian: Em dắt trâu ra đồng. Năm học 2018.2019

6 Comments

 1. Lập Khổng

  Hay quá

 2. Ánh Phạm Thị

  Vậy mà còn chê thì nỏ có bài múa nào đẹp hơn

 3. Hiệu Vũ

  Ai biên đạo cho mà thô vậy ko biết múa xấu động tác quá đơn giản so với các cháu 5 t mầm non thì thua xa

 4. Dụ Lê

  Hay quá

 5. Yến Bùi Thị

  em thư thầy tiếu thư pháp của bọn em

 6. Giang Nguyễn Thị

  Thày ơi thư pháp thầy ơi 😭😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *