Mới đi du lịch hà tiên mua cua biển 😂😂

11 Comments

 1. Dat Trinh

  Cua nhìn tươi quá hấp bia nhậu là số một luôn

 2. Lạc Huyện

  Lạc huyện đây ae ơi

 3. Lạc Đường

  Mình lạc đường nè ae

 4. Lạc Tỉnh

  Mình là lạc tỉnh nè

 5. Gấu Béo

  Hihihi

 6. Gấu Béo

  😡😬😕😃😕😄😕

 7. Gấu Béo

  😁😁😁😁

 8. Gấu Béo

  Đìu đìu

 9. Nam Nguyen

  Ngon quá ta

 10. Đien Nguyen

  😆😆😆😆😆

 11. Đien Nguyen

  ngon quá bây 👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *