Mẹo sử dụng Iphone- hướng dẫn dấu và đặt mật khẩu cho ảnh mà không cần dùng phần mềm

Mẹo sử dụng Iphone- hướng dẫn dấu và đặt mật khẩu cho ảnh mà không cần dùng phần mềm1. Bật ghi chú
2. Chọn thư viện và chọn ảnh muốn dấu
3 chọn khoá ghi chú và đặt mật khẩu
4. Bấm khoá ghi chú và sau đó ra ngoài thư viện xoá ảnh vừa dấu.
5. Muốn xem lại ảnh vừa dấu và mở khoá. Sau đó chọn lưu vào máy. 😍

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chicagorussianriders.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *