MÁY XÚC ĐẤT KOMASU PC 60 VÉT VUÔNG TRÊN RUỘNG.

3 Comments

  1. Tony Tiến Son Doong

    Máy xúc bùn ruộng lúa miền tây

  2. Madinah live irshad

    very Good video dear thanks for sharing.

  3. Mien Tay Color

    Xe xúc đất komasu làm việc mạnh mẽ, bền bỉ👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *