LOA LỜI BOSE 151-Đững nghĩ em nhỏ – Nội công thâm hậu lắm đó:JK Audio 0963 88 9192 – 0965 503 357

One Comment

  1. Bachdang Nguyen

    Xài cục đẩy có gắn thêm tụ không shop?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *