Loa 3 tấc khủng long Victor zero 5,tép digital nghe phê tuyệt vời

3 Comments

  1. binh xuyen tran van

    Loa zero5 nay gia bao nhiêu

  2. Trieu Nguyen Quang

    Ban co amly pionrre 9100

  3. Trường Đan

    Mình có cặp này nhưng chết 1bên tép bạn co bán tép loại này không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *