Leo Núi Đá Voi , Tham Quan Núi Đá Voi Ở Huyện Lăk , Đăk Lăk

5 Comments

 1. Kim Nguyễn Thị

  Ai bảo xã yang tạo vậy .đã voi này xã yang reh nhà .m.b

 2. ninh đức

  Mai tao khoan nổ mìn làm mỏ đá

 3. bé murad

  Sao mình ở đaklak mà không biết nhỉ cảm ơn nha bữa nào mình ik

 4. Manh Le

  Má mùa này mà leo núi đá nắng vỡ mặt

 5. y-hra ayun

  Leo Lên đồi đức mẹ nữa cho vui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *