Làm mục lục, danh mục hình vẽ, bảng biểu, tài liệu tham khảo tự động

2 Comments

  1. TOP MUSIC

    thầy có đề tài mục lục không ạ

  2. Tuấn Đỗ Hữu

    Em chào Anh, theo cách anh hướng dẫn rất bổ ích, nhưng phần tài liệu tham khảo, nếu phải theo một mẫu yêu cầu khác mẫu trong word thì có làm được không anh?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *