KTMH 2014 [Thích Tâm Nguyên] NHỮNG NỤ CƯỜI Ở LẠI

8 Comments

 1. Duyen Phan

  Hay

 2. Nguyễn Phúc

  15/01/2019 đã ghé xem. Dù video này mk đã xem trước đó ở kênh khác. Cám ơn Thầy. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 3. May Ngoc

  A Di Đà Phật. Thầy giảng hay quá con ước một ngày nào đó có cơ hội được đảnh lễ thầy

 4. lê 28 thỏa

  Thầy hát hay quá

 5. Nguyễn Việt Anh

  cảm ơn thầy.

 6. Mai Huong

  Hay qua

 7. phú văn

  cám ơn thầy, a di đà phật!!

 8. Trung Lê Minh

  A di đà phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *