Khóa cửa từ Digi Lock cao cấp

2 Comments

  1. Van Hua Hoc

    Sdt 0903945637

  2. Van Hua Hoc

    Tôi có mua bộ khóa này có 2 chìa mà tôi chỉ sử dụng được 1 chìa. Chìa kia đưa vào chỉ nghe tiếng bíp bíp liền tục. Vậy có cách nào để sử dụng được cả 2 không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *