Khai trương vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh | QTV

Khai trương vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh | QTVKhai trương vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://chicagorussianriders.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *