Hướng dẫn tháo và phân tích cấu tạo quạt điều hòa quạt hơi nước

4 Comments

 1. Ngọc Khuyến Hán

  A sửa khá nhiều a quạt này rồi. Nó làm bằng toàn lẫy nhựa. Thao ra khá vất vả

 2. học hỏi và chia sẻ

  Làm video sửa công suất cục đẩy bãi đi e ..

 3. Tom Gaming

  Ra video sửa mạch quạt này đi anh

 4. Trịnh Hậu

  cảm bạn đã đăng video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *