Hướng dẫn sử dụng trang web Bingclass.com với vai trò quản lý trường

Hướng dẫn sử dụng trang web Bingclass.com với vai trò quản lý trườngHướng dẫn sử dụng trang web Bingclass.com với vai trò quản lý trường.
Với chức năng quản lý trường, người dùng có thể tạo lớp, theo dõi, đánh giá và xem thống kê các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sin trường mình.

source: https://chicagorussianriders.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://chicagorussianriders.com/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *