Hướng dẫn sử dụng máy giặt Toshiba cửa trên #maygiattoshiba

One Comment

  1. Nguyễn Nguyễn

    Giặt thì xà bông còn y nguyên bám vào quan áo tức muốn điên, xả vãi cả nữa lít cũng không thơm gì hết, quá sai lầm khi mua máy giặt này

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *