Hướng dẫn lấy Zero đầu game Megaman X6

6 Comments

 1. Phát Lương

  Đọc lộn tiêu để thành lấy đầu zero

 2. Linh MKT

  bạn ơi ấn phím nào thì lấy dc zero black ở đầu game vậy

 3. Buddha /

  có ai bt lỗi kiếm của zero với cái khiên ko ?

 4. Khánh Phạm

  lấy giáp của zero có gì mạnh thêm vậy

 5. Giang Vu

  Xin link nhạc nào

 6. anhkhoa võ

  good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *